News&Events

NCEPU Students Make Great Achievement in National Mathematical Modeling Competition

Publishing time:2008-12-16    Viewer:

The final result of the 2008 “Higher Education Press Cup” National Mathematical Modeling Competition was announced recently. NCEPU Baoding delegation reaped the laurel again。Of the five postgraduate teams, two won the second prize and three won the third prize. Their excellence performance embodied the fine characteristics of their peers and brought glory for the school.

 

    Postgraduate:

    Team Members for the Second Prize:

    Wang Huizhao   Ge Xiaolin   Wang Lei, Sheng Xing   Song Pengchuan   Wu Zhangxian

 

    Team Members for the Third Prize:

    Qiu Wei   Xia Shu   Xu Xiwang, Li Guodong   Cao Yuan   Yang Ying, Zhang Honglan   Zhang Xiaoyun   Zhao Haisen

 

    Graduate:

    Winners for the First Prize of National Competition:

    Niu Yang   Qi Siliang   Zhang Fan

 

    Winners for the Second Prize of National Competion:

    Duan Xin   Lin Congqiang   Wangkui

 

    Winners for the First Prize of Hebei Competition:

    Zhang Lefeng   Xue Jinshan Qiu Guizhi

 

    Winners for the Second Prize of Hebei Competition:

    Hai Lun   Zhang Jie   Li Nan

    Chen Xiaokai   Wu Junli   Ni Pan

 

    Instructors:

   Gu Gendai   Shi Huifeng   Liu Jinggang   Zhang Po   Zhang Yagang   Kong Lingcai

Contact Us  |  Site Map  |  Privacy Statement
  2011 North China Electric Power University. All rights reserved